Certifikáty a osvědčení

1. Certifikát systému managementu kvality – ČSN EN 9001:2009

2. Certifikát způsobilosti pro provádění zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami

3. CERTIFIKÁT k pokládce BAUDER foliový systém

 • BAUDER THERMOPLAN T
 • BAUDER THERMOFIN F
 • BAUDER THERMOFOL U
 • BAUDER THERMOFOL M

4. OSVĚDČENÍ o zaškolení pro aplikaci materiálů firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

 • fasádní materiály
 • vnitřní nátěry
 • vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
 • systémy pro obklady a dlažby
 • podlahové systémy
 • sanační systémy
 • zpracování epoxidových nátěrů, litých epoxidových podlah a plastbetonů

5. OSVĚDČENÍ o zaškolení pro aplikaci izolačních materiálů Icopal Vedag CZ

6. OSVĚDČENÍ k měření diagnostickými přístroji

 • vzduchotěsnosti
 • kročejové neprůzvučnosti