Slovo jednatele

Vážení obchodní partneři,
obrázek propisky
těší mne, že jste navštívili webové stránky naší společnosti. IMPERCOMM patří mezi ryze české, menší stavební společnosti. Jsem rád, že i přes současnou situaci na stavebním trhu se nám podařilo zachovat jednu z našich hlavních vizí společnosti a to, že neupřednostňujeme maximalizaci zisku našich staveb na úkor spokojenosti investora, kvality díla, či dokonce stavu životního prostředí. Věřím, že toto společně s poctivě odvedenou prací je jediná možnost vedoucí k návratu ke kořenům správného českého řemesla. Domnívám se, že právě tato naše vize spojená s individuálním přístupem k investorovi a odbornou praxí ve výstavbě je důvodem, proč se k nám naši klienti opakovaně vracejí.

Ing. Miroslav Urbanec, jednatel společnosti