Stavební činnosti

Silniční stavby

Provádění komunikací s povrchovým krytem dle požadavku investora, realizace chodníků, cyklostezek, polních cest, pokládka obrub kamenných i žulových, realizace parkovišť a dalších zpevněných ploch. Nově nabízíme i realizaci vysoce pevnostních plotů podél silnic a dálnic.

obrázek rozkopané cesty

Pozemní stavby

Výstavba a rozšiřování výrobních či skladových areálů, výstavba průmyslových zón, výstavba budov občanského vybavení.

Regenerace bytových a průmyslových staveb

Zateplení, opravy a nátěry fasád, provádění hydroizolace a zateplení vodorovných i šikmých střech včetně provádění jejich oprav a klempířských prvků.

Vodohospodářské stavby

Opravy a výstavba nových inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn), zasíťování nových územních celků tzv. „na klíč“ vč. provedení projektové dokumentace a kolaudace, čištění a úprava vodních toků, odbahňování a realizace nových rybníků, realizace propustků.

Zemní práce

Provádění výkopů stavebních jam, HTU, skrývky ornice, odvozy přebytečné zeminy
vč. zajištění skládky.

Demolice

Demolice občanských i průmyslových budov, demolice zpevněných ploch.

Ekologické stavby

Výstavba nových a rekultivace stávajících skládek odpadů, odstraňování ekologických zátěží.